terraspect label    geospect label    aerospect label

Geïnspireerd door morgen
Gedreven door passie
Innovatief in beheer

Geïnspireerd door morgen
Gedreven door passie
Innovatief in beheer

Geïnspireerd door morgen
Gedreven door passie
Innovatief in beheer

Onze drijfveren


Geïnspireerd door een voortdurend veranderende markt en vanuit onze passie om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, streven wij naar efficiënte en doeltreffende oplossingen die ondersteuning bieden bij het op niveau brengen en in stand houden van de openbare ruimte. Dat is een hele mond vol. Ingewikkeld? Eigenlijk niet. We zijn gewoon een enthousiast team dat elke dag bezig is met dát wat we leuk vinden: het ontwikkelen en toepassen van slimme oplossingen om de buitenruimte netjes te houden.

Innovatie en ontwikkeling


Als we ergens energie uit halen, is het wel uit het investeren in innovatie en ontwikkeling samen met onze partners. Dat we dan vervolgens zien dat we hierin van toegevoegde waarde zijn, dat is waar we het voor doen.

Naast het opleveren van een eindproduct zijn het ontwikkelen van nieuwe proposities en producten, het verbeteren van technieken en methodes en het vergroten van onze interne kennis voor ons als vanzelfsprekend. Stilstaan is geen optie. Nieuwe tijden brengen immers nieuwe behoeftes met zich mee die vragen om nieuwe oplossingen. Wij leveren hierin maatwerk, vormgegeven door de wensen van de opdrachtgever.

Certificering

 

ISO logo

 

ISO 9001 en 14001


ISO 9001

De kwaliteit en efficiëntie van onze bedrijfsprocessen zijn getoetst aan de ISO 9001-normen en bekroond met het ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat onze processen en diensten van hoge kwaliteit zijn en dit door kwaliteitsborging in de toekomst ook blijven. De effecten hiervan zien we terug zowel binnen ons bedrijf, in de gebruiksvriendelijke en heldere operationele processen welke met regelmaat worden geëvalueerd en geoptimaliseerd, als in onze diensten en producten, die als gevolg van de verbetering van onze interne processen efficiënter in de markt kunnen worden gezet. Hier worden niet alleen ons bedrijf en medewerkers, maar ook onze opdrachtgevers beter van.

ISO 14001
Het milieubeleid van de SpectGroep is gericht op het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden binnen onze organisatie, maar ook naar de mogelijke milieuaspecten bij onze leveranciers. De ISO 14001-certificering toont aan dat wij onze prestaties en het beschermen van het milieu voortdurend verbeteren, dat we de milieurisico’s als gevolg van onze activiteiten beheersen en dat wij voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen op het gebied van milieu.

 

VCA logo 

 

VCA*

Een VCA* certificering bevordert de veiligheid op de werkvloer. Wij hechten veel belang aan een veilige werkomgeving voor onze medewerkers, daarom is ons bedrijf sinds 2015 VCA* gecertificeerd. Tevens zijn al onze medewerkers VCA gecertificeerd.
 

 

Erkend leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk dat schoolverlaters een goede kennis hebben van het vak waarvoor ze zijn opgeleid. School speelt hierin een belangrijke rol, maar minstens zo belangrijk is de praktijk. De praktijk is de plaats waar kennis op zijn plaats valt en enthousiasme voor het vak ontstaat. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij als erkend leerbedrijf. Voor een leuke, afwisselende en leerzame stageplaats waar je alles leert over het beheer van de buitenruimte kan je contact met ons opnemen.

 

CROW Inspecteur Beeldkwaliteit

Voor Gemeenten in Nederland die werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte is het van belang dat inspecteurs de beeldkwaliteit keuren volgens de richtlijnen van het CROW. Daarom zijn al onze inspecteurs in het bezit van het certificaat CROW Inspecteur Beeldkwaliteit. Dit certificaat toont aan dat onze inspecteurs keuren volgens de door het CROW gestelde eisen. Hierdoor is een uniforme en objectieve beoordeling van de beeldkwaliteit gegarandeerd.

 

ROC (RPAS Operator Certificate)

Om beroepsmatig met een drone (RPAS) te mogen vliegen is een ROC verplicht. Een ROC is het bewijs dat je voldoet aan een aantal door de overheid gestelde eisen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een volledige ROC en ROC-Light.
Bij het volledige ROC worden veel strengere eisen gesteld dan bij het ROC-Light, zoals: het werken volgens vooraf door IL&T goedgekeurde procedures welke zijn vastgelegd in een operations manual, de drone dient een technische keuring te hebben gehad en geregistreerd te zijn, de piloot beschikt over een RPA-L (drone vliegbrevet) en ondergaat een periodieke medische keuring. Bovendien moet er voor de drone een speciale aansprakelijkheidsverzekering afgesloten zijn.

Er komt dus veel kijken bij een ROC. Daar staat tegenover dat er veel minder beperkingen gelden om de drone in te zetten dan onder een ROC-Light. Zo mag je onder ROC tot 120m hoogte en 500m afstand vanaf de piloot vliegen in plaats van 50m hoog en 100m afstand met ROC-Light. Ook mogen er, onder voorwaarden, uitzonderingen aangevraagd worden om te vliegen waar dat normaalgesproken niet is toegestaan, zoals nabij (militaire) vliegvelden, spoor-, vaar- of snelwegen, haven- en industriegebieden, etc.

TerraSpect beschikt over een volledige ROC, waardoor de drone onder ons label AeroSpect op vele uitzonderlijke plaatsen en met grotere efficiëntie inzetbaar is.

Ontmoet onze specialisten

Of je nu een inspecteur beeldkwaliteit, landmeter, GIS-specialist of dronepiloot zoekt,
onze medewerkers staan voor je klaar. Wil je weten wat ze precies doen
en of ze iets voor je kunnen betekenen?

 

Neem contact op

terraspect label

TerraSpect

Specialist in het beheren en ontwikkelen van uw buitenruimte

Lees meer

terraspect label

GeoSpect

Inmeten en uitzetten
in de buitenruimte
en de bouw

Lees meer

terraspect label

AeroSpect

Inwinnen van data
met behulp van
onze drone

Lees meer